Endometrioza – diagnoza i skuteczność wycięcia w jej leczeniu

Endometrioza to niestety choroba, która dotyka jednej z najbardziej nierozpoznanych części życia kobiety – jej okresu. Jest to bardzo osobisty i intymny aspekt zdrowia kobiety, szczególnie biorąc pod uwagę jego udział w menstruacji. Endometrioza może być zatem myślana jako choroba menstruacji w życiu kobiety. Jest ona najczęściej nierozpoznawalna, źle diagnozowana i bardzo często źle leczona. Z tych powodów ważne jest, aby być rzecznikiem własnego zdrowia. Pacjentki muszą czuć się komfortowo i nie bać się zadawać pytań swojemu lekarzowi prowadzącemu, aby zapewnić właściwą diagnozę i leczenie.

Jeśli chodzi o diagnozę, powszechnie uważa się, że jedynym sposobem na formalne rozpoznanie endometriozy jest laparoskopia. Jednak jeśli chodzi o leczenie, istnieje wiele opcji, które pacjentka może rozważyć. Przede wszystkim, ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma lekarstwa na endometriozę, ale jest ona uleczalna. Oznacza to, że choć nie ma ostatecznego sposobu na zapewnienie, że endometrioza nigdy nie powróci po wyleczeniu, istnieją skuteczne sposoby leczenia samej choroby, aby złagodzić jej objawy i zmniejszyć ryzyko jej dalszego rozwoju. Laparoskopowa operacja wycięcia jest złotym standardem w tym zakresie.

Podczas gdy istnieje wiele niechirurgicznych opcji leczenia, począwszy od holistycznych podejść, takich jak zmiana diety, do terapii hormonalnej w postaci kontroli urodzeń, operacja jest najbardziej ostatecznym sposobem leczenia endometriozy. Chirurgia skupia się na samych zmianach endometriozy, podczas gdy metody niechirurgiczne mają tendencję do szukania krótkoterminowego zapobiegania objawom. Operacja nie powinna być jednak wykonywana bez zalecenia ginekologa lub bez zgody pacjentki. Z tych powodów, a także z powodu tajemnic wciąż otaczających etiologię endometriozy, ważne jest, aby pacjentki w pełni rozumiały charakter operacji, której się poddają, a zwłaszcza to, dlaczego operacja wycięcia jest najbardziej preferowaną techniką.

Co to jest laparoskopowa operacja wycięcia?

Laparoskopowa operacja wycięcia jest procedurą, w której zmiany endometriozy są „wycinane” pojedynczo przy użyciu laparoskopowej pomocy wizualnej. Jest ona wzorowana na procedurze mastektomii stosowanej w operacjach raka piersi, która usuwa całą uszkodzoną, nowotworową tkankę w piersi. Podobnie jak w przypadku tej pierwszej, wycięcie ma na celu usunięcie całej chorej tkanki w całości, aby zapobiec przyszłemu wzrostowi i rozprzestrzenianiu się tkanki endometriozy, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej tkanki otaczającej usunięte zmiany. Wykorzystując laparoskopię do wizualizacji, chirurdzy są w stanie poruszać się po jamie brzusznej i miednicy oraz wycinać podejrzane zmiany endometriozy za pomocą zimnych klipsów. Próbki te są następnie pobierane i wysyłane do patologii w celu potwierdzenia stopnia zaawansowania choroby. Ta laparoskopowa technika wycięcia jest najbardziej preferowaną metodą operacji endometriozy z wielu powodów.

Zalety operacji wycięcia

1. Zapewnia całkowite usunięcie każdej zmiany endometriozy

Pierwszą zaletą operacji wycięcia jest fakt, że usuwa ona każdą podejrzaną zmianę endometriozy w całości, czego nie można powiedzieć o takich procedurach jak fulguracja czy ablacja laserowa. Prawidłowe chirurgiczne usunięcie endometriozy można porównać do góry lodowej. Góra lodowa, choć wydaje się bardzo duża nad powierzchnią wody, w rzeczywistości ma tylko 1/3 swojej rzeczywistej wielkości. Większość masy leży pod powierzchnią wody. Zmiana endometriozy może być postrzegana w ten sam sposób.

Wielu chirurgów wykona „operację endometriozy”, ale ich techniki usuną tylko obszar powierzchniowy choroby, pozostawiając endometriozę leżącą pod spodem bardzo nienaruszoną. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że objawy pojawią się ponownie po operacji, ponieważ choroba może odrosnąć i dalej się rozprzestrzeniać.

W przypadku operacji „głębokiego wycięcia” zmiana jest usuwana w całości, również pod powierzchnią. Jest to jedyny sposób, aby naprawdę zagwarantować usunięcie każdej zmiany, a tym samym daje pacjentom największą szansę na złagodzenie objawów i zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.

2. Pozwala na uzyskanie raportu patologicznego

Kolejną zaletą operacji wycięcia jest to, że zachowuje ona samą zmianę, co pozwala na hodowlę i badanie próbek. Dzięki pobraniu zmiany, chirurg jest w stanie wysłać hodowlę na patologię, gdzie inny doświadczony lekarz może potwierdzić, czy tkanka jest rzeczywiście pozytywna dla endometriozy, jak również stopień jej zaawansowania. Jest to jedyny sposób, aby konkretnie zdiagnozować endometriozę. To skrupulatne badanie wymaga, aby podejrzana endometrioza została nie tylko usunięta, ale także zachowana w jak najlepszym stanie przez chirurga. „Chirurgia zimnego wycięcia” podkreśla to znaczenie. Ma ona na celu użycie minimalnej ilości energii elektrycznej, wykorzystując jedynie wysoki poziom ciepła pod obfitym nawadnianiem w celu kauteryzacji (zapobiegania krwawieniu), a nie w celu usunięcia samych zmian.

Inne techniki chirurgii endometriozy, takie jak fulguracja i ablacja laserowa, wykorzystują prąd i ciepło do zniszczenia samej endometriozy. Może to być szkodliwe dla otaczającej zdrowej tkanki i nie usuwa w pełni zmiany endometriozy, która leży pod powierzchnią. Co najważniejsze, uniemożliwia pobranie próbki. Tak więc w tego typu zabiegach często nie uzyskuje się raportu patologicznego. Z powodów osobistych, operacja endometriozy nie jest czymś, co pacjentka chce powtarzać. Dlatego ważne jest, aby być skrupulatnym w wyborze operacji.

3. Skupia się na oszczędzaniu innych organów

Ostatnim czynnikiem, który sprawia, że operacja wycięcia jest warta uwagi, jest jej zdolność do promowania „chirurgii zespołowej”. Endometrioza może wpływać na różne narządy, zarówno reprodukcyjne, jak i niereprodukcyjne. Z tego powodu cięższe przypadki endometriozy mogą być operacją wielospecjalistyczną. Każdy narząd, który został zaatakowany, musi zostać poddany przeglądowi, naprawiony i zachowany w odniesieniu do unikalnej funkcji i anatomii danego narządu.

Urolodzy i specjaliści od przewodu pokarmowego są jednymi z najczęstszych specjalistów pracujących pod kierunkiem głównego chirurga ginekologicznego w przypadkach endometriozy. Chirurg endometriozy nadal będzie operował na wszystkich dotkniętych narządach, ale posiadanie skierowania od innych specjalistów jest bardzo potrzebne w ciężkich przypadkach głęboko naciekającej endometriozy. Bez innych specjalistów pod ręką, chirurg może nie być przeszkolony do operowania na wspomnianych obszarach, a organy niereprodukcyjne, które są dotknięte mogą pozostać bez leczenia. Poprzez promowanie naprawy, rekonstrukcji i odbudowy dotkniętych narządów, chirurgia wycięcia podkreśla wielką potrzebę i wykorzystanie dynamiki „chirurgii zespołowej”.

Wnioski

Chociaż nadal istnieje wiele badań potrzebnych do zrozumienia, jak prawidłowo diagnozować i leczyć endometriozę, istnieją skuteczne opcje leczenia. Kontrola urodzeń i holistyczne podejście mogą być dobrymi krótkoterminowymi sposobami na poprawę objawów, przy czym należy pamiętać, że to, co działa najlepiej dla niektórych, może nie być tak skuteczne dla innych. Jednakże, chirurgia laparoskopowa jest jedynym ostatecznym sposobem leczenia samej endometriozy, a operacja wycięcia należy do najbardziej skutecznych. Skupia się ona na usunięciu podejrzanej chorej tkanki i stanu zapalnego, pozwalając chirurgowi na pełne usunięcie każdej zmiany, zachowanie próbki dla towarzyszącego raportu patologicznego i wykorzystanie formy „chirurgii zespołowej” umożliwiającej właściwą naprawę i przywrócenie narządów niereprodukcyjnych, które zostały dotknięte.

Podczas gdy chirurgia wycięcia stara się być wysoce dokładną formą leczenia operacyjnego, ważne jest, aby zauważyć, że żadna operacja nie gwarantuje z pewnością całkowitej ulgi od endometriozy. Dlatego też wciąż tak ważne jest dalsze finansowanie i prowadzenie badań nad tak mało reprezentatywnymi chorobami jak endometrioza. Niemniej jednak kluczowe jest, aby nie tracić nadziei w tej walce i pamiętać, że istnieją skuteczne formy leczenia z chirurgią wycięcia będącą „złotym standardem”.