Umelá inteligencia

Najlepšie programy umelej inteligencie pre študentov

Umelá inteligencia (AI) formuje budúcnosť technológií a začlenenie programov umelej inteligencie do školských osnov sa stalo nevyhnutným na prípravu študentov na vyvíjajúce sa digitálne prostredie. V súčasnosti rôzne vzdelávacie iniciatívy a platformy ponúkajú pútavé a dostupné programy umelej inteligencie pre študentov.

Preskúmajte dynamické prostredie vzdelávania v oblasti umelej inteligencie prispôsobené študentom.

Code.org – Kurzy umelej inteligencie

Code.org poskytuje používateľsky prívetivú platformu určenú na oboznámenie študentov s konceptmi umelej inteligencie prostredníctvom interaktívnych cvičení na kódovanie. Kurzy vhodné pre rôzne vekové skupiny zahŕňajú základy strojového učenia, neurónové siete a etické dôsledky umelej inteligencie. Praktický prístup platformy umožňuje študentom aplikovať svoje vedomosti v reálnom čase, čo z nej robí vynikajúci zdroj informácií pre začiatočníkov.

Google AIY Projects – Urob si sám

Projekty Google AIY ponúkajú študentom praktický prístup k umelej inteligencii typu „urob si sám“. Pomocou súprav, ako sú Voice Kit a Vision Kit, si študenti môžu vytvoriť vlastné zariadenia využívajúce umelú inteligenciu, napríklad hlasových asistentov alebo systémy na rozpoznávanie obrazu. Tieto projekty nielen vyučujú koncepty umelej inteligencie, ale tiež podporujú tvorivosť a inovácie.

IBM AI Education – Rôzne témy o umelej inteligencii

Spoločnosť IBM ponúka prostredníctvom svojej platformy AI Education celý rad vzdelávacích zdrojov. Učebný program zahŕňa rôzne témy umelej inteligencie vrátane spracovania prirodzeného jazyka, počítačového videnia a vývoja chatbotov. Platforma IBM poskytuje teoretické znalosti aj praktické aplikácie, takže je vhodná pre študentov s rôznymi vzdelávacími preferenciami.

TensorFlow for Kids – Špecializovaná platforma pre deti

TensorFlow, open-source framework pre strojové učenie, má špecializovanú platformu pre deti, ktorá im umožňuje naučiť sa základy umelej inteligencie. TensorFlow for Kids uvádza študentov do sveta strojového učenia prostredníctvom zábavných a interaktívnych aktivít. Platforma je navrhnutá tak, aby demystifikovala zložité koncepty a pestovala lásku k umelej inteligencii už od útleho veku.

Scratch AI Extension – Vizuálny programovací jazyk

Scratch AI, populárny vizuálny programovací jazyk, má rozšírenie AI, ktoré umožňuje študentom vytvárať projekty s umelou inteligenciou v kreatívnom a intuitívnom prostredí. Pomocou Scratch AI môžu žiaci vytvárať hry, príbehy a simulácie a zároveň sa učiť základné princípy umelej inteligencie. Rozšírenie zjednodušuje koncepty umelej inteligencie a sprístupňuje ich mladým študentom.