Artificiell intelligens

Marknaden för testverktyg med stöd av artificiell intelligens

AI-baserade testverktyg är programvaruapplikationer som använder artificiell intelligens (AI), t.ex. maskininlärning, naturlig språkbehandling, datorseende och djupinlärning, för att automatisera och förbättra olika aspekter av programvarutestning, t.ex. testgenerering, testkörning, testanalys och testunderhåll. AI-baserade testverktyg kan hjälpa programutvecklare och testare att förbättra kvaliteten, effektiviteten och tillförlitligheten hos sina programvaruprodukter, samt minska kostnaderna och tiden som krävs för testning.

Den globala marknaden för AI-aktiverade testverktyg förväntas växa kraftigt under de kommande åren på grund av den ökande användningen av artificiell intelligens inom olika branscher, såsom myndigheter, banker, finansiella tjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård, detaljhandel, tillverkning och telekommunikation.

Artificiella intelligensverktyg driver marknadsintäkterna till oöverträffade höjder och de ger en revolutionerande testning.

Några av de viktigaste faktorerna som driver tillväxten på marknaden för AI-aktiverade testverktyg är:

Den ökande efterfrågan på agila och DevOps-metoder, som kräver kontinuerlig testning och integration av mjukvaruprodukter, och den ökande komplexiteten och storleken på mjukvaruapplikationer, utgör utmaningar för manuell testning och traditionella testverktyg.

Det växande behovet av att förbättra användarupplevelsen och kundnöjdheten, vilket kräver att mjukvaruprodukterna testas ur flera perspektiv, såsom funktionalitet, användbarhet, tillgänglighet, säkerhet och prestanda, samt användarnas ökande förväntningar på snabbare och smidigare mjukvaruleveranser och uppdateringar.

Framväxten av ny teknik, som molntjänster, sakernas internet (IoT), big data och blockkedjor, som skapar nya möjligheter och utmaningar för programvarutestning, och den ökande tillgängligheten av AI-baserade testverktyg, som erbjuder olika fördelar, som noggrannhet, skalbarhet, anpassningsförmåga och intelligens.

Några av de viktigaste utmaningarna för marknaden för AI-aktiverade testverktyg är:

Bristen på standardisering och reglering av AI-aktiverade testverktyg kan väcka etiska, juridiska och sociala frågor, såsom datasekretess, säkerhet, ansvarsskyldighet och transparens, och behovet av efterlevnad av olika branschspecifika standarder och riktlinjer, såsom ISO, IEEE och ISTQB.

Bristen på kvalificerade och erfarna yrkesverksamma som kan designa, utveckla och använda AI-aktiverade testverktyg, och behovet av kontinuerlig utbildning och fortbildning av den befintliga arbetskraften, eftersom AI-aktiverade testverktyg utvecklas snabbt och kräver nya färdigheter och kunskaper.

De höga initiala investerings- och underhållskostnaderna för AI-baserade testverktyg, som kan avskräcka vissa små och medelstora företag och tillväxtmarknader från att använda dem, samt de tekniska begränsningarna och utmaningarna med AI-baserade testverktyg, såsom datakvalitet, integration, validering och verifiering.

Dessa aktörer använder olika strategier, såsom produktinnovation, utveckling och lansering, fusioner och förvärv, partnerskap och samarbeten samt forskning och utveckling, för att få en konkurrensfördel och utöka sin marknadsnärvaro.

Marknaden för AI-aktiverade testverktyg är segmenterad baserat på komponent, distribution, slutanvändarindustri, applikation, teknik och region. Marknaden segmenteras i två kategorier baserat på komponenter – lösningar och tjänster. Marknaden är uppdelad i två typer av driftsättning – moln och lokalt. Baserat på slutanvändningsindustrin kategoriseras marknaden i myndigheter, försäkringar, hälso- och sjukvård, detaljhandel, tillverkning, telekommunikation och andra. Baserat på tillämpning klassificeras marknaden i funktionstestning, prestandatestning, kompatibilitetstestning, säkerhetstestning, användbarhetstestning och andra. Baserat på teknik är marknaden undersegmenterad i maskininlärning, naturlig språkbehandling, datorseende och djupinlärning. Baserat på region analyseras marknaden i Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika samt Mellanöstern och Afrika.