Överraskande hälsofördelar med Jatamansi

Jatamansi må vara söt och fin, men bakom sitt ödmjuka utseende döljer sig en rejäl muskelstyrka. Denna fleråriga, håriga växt, som även kallas spikskinn, myskrot eller Nardostachys jatamansi, är besläktad med valerianen. Växtens rhizomer eller underjordiska stam används flitigt i ayurveda för sina starka medicinska egenskaper. Här är en detaljerad titt på hur jatamansi kan lösa många av dina hälsoproblem.

Har antioxidativa och antiinflammatoriska fördelar

Kronisk inflammation och oxidativ stress kan både skada din hälsa avsevärt och bidra till ett stort antal sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, artrit, Alzheimers sjukdom och diabetes. Oxidativ stress kan utvecklas när din kropp inte kan neutralisera fria radikaler som genereras av externa faktorer som miljöföroreningar, gifter, tobak och alkohol samt när mat omvandlas till energi i kroppen. Samtidigt kan fetma, en stillasittande livsstil och rökning bidra till detta och främja inflammation. Jatamansi har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som kan försvara sig mot oxidativ stress och ha en skyddande effekt på din hälsa.

Främjar hårväxt

Jatamansi rhizomer används i ayurveda för framställning av aromatiska medicinska håroljor som främjar hårväxt och motverkar gråning. Djurstudier bekräftar att topisk applicering av jatamansi-extrakt faktiskt får håret att växa snabbare – det fanns en 30% acceleration i tiden för återväxt av hår i en studie. Komponenter som nardin och jatamansyra kan vara ansvariga för denna effekt.

Hjälper till att sova

I genomsnitt behöver vuxna mellan 7 och 9 timmars sömn per natt. Men om du tillbringar dina nätter med att vrida och vända dig och kämpar för att få en god natts sömn kan jatamansi kanske hjälpa dig. Ayurvediska texter listar denna ört som ett nidrajanana-läkemedel (hypnotiskt och lugnande). I en studie visade det sig att när 4 g jatamansi churna (pulveriserad jatamansi rhizom) gavs med mjölk tre gånger om dagen efter måltiderna var det effektivt för att behandla personer med sömnlöshet. Behandlingen förbättrade initieringen av sömnen med 61% och sömnens längd med 48%. Den minskade också störd sömn och störningar i vardagliga uppgifter med 53% respektive 43%. Jatamansi kan till och med bidra till att förbättra nivåerna av gammaaminobutyrsyra (GABA) i hjärnan. Denna neurotransmittor lugnar hjärnan och hjälper dig att få en vilsam sömn. Föreningar som valeranon och valepotriater som finns i örten tros vara ansvariga för denna effekt.

Minskar stress

De flesta av oss kämpar dagligen mot en viss nivå av stress utan att tänka på det. Men stress kan ha en ganska skadlig effekt på din hälsa. Den kan ge dig spänningshuvudvärk, migrän och ryggvärk samt förvärra sura uppstötningar och magsår. Men jatamansi kan kanske hjälpa dig att hantera det. Under en studie framkallades stress hos möss genom att utsätta dem för kyla. Men när dessa möss förbehandlades med extrakt av jatamansi visade det sig att det hämmade bildandet av magsår och reverserade förändringar i biokemiska markörer för magsår som inducerats av stress. Det ändrade också den stressinducerade ökningen av mjälte- och binjurevikten och kortikosteronnivån. Denna antistressaktivitet hos jatamansi kan bero på dess antioxidativa aktivitet.

Skyddar din lever

Levern är kroppens största organ och den utför många kritiska funktioner, bland annat hjälper den till att smälta mat, avlägsnar gifter och lagrar energi. Djurstudier visar att jatamansi kan skydda levern från anstormningen av skadliga kemikalier. En studie visade till och med att förbehandling med denna ört förbättrade överlevnaden hos råttor som fick ta emot dödliga mängder av en kemikalie som är giftig för levern.

Ökar inlärning och minne

Jatamansi kategoriseras också som rasayana (föryngrande) och medhya (hjärnstärkande) i ayurveda och kan vara precis det rätta om du vill förbättra ditt minne och din inlärningskvot. Djurstudier har visat att jatamansi kunde öka minnet och inlärningen avsevärt hos unga möss och vända minnesförlust orsakad av kemikalier samt minnesförlust på grund av åldrande. Örten tros kunna åstadkomma en förbättring av minnet genom att underlätta den kolinerga överföringen i hjärnan. Det vill säga den påverkar funktionen av acetylkolin, en neurotransmittor och neuromodulator som spelar en viktig roll för minne och inlärning. Jatamansis antioxidativa egenskap kan ligga till grund för denna positiva effekt.

Motverkar neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers

Jatamansi kan vara fördelaktigt för personer som lider av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Oxidativ stress spelar en viktig roll i utvecklingen av Parkinsons sjukdom och den antioxidativa egenskapen hos jatamansi bör bidra till att motverka detta. Enligt en djurstudie bromsade behandling med ett extrakt av denna ört neuronala skador hos råttor. Det minskade också problem med muskelkoordinering och lokomotorisk aktivitet som inducerades av ett läkemedel som efterliknade effekterna av Parkinsons sjukdom. Samtidigt visar forskning också att denna ört kan hämma acetylkolinesteras, ett enzym som spelar en roll i nedbrytningen av neurotransmittorn acetylkolin. Detta innebär att den kan fungera på samma sätt som kolinesterashämmande läkemedel som föreskrivs för personer med Alzheimers sjukdom och som förbättrar kognitionen genom att öka acetylkolin.

Sänker högt blodtryck

Högt blodtryck är en tyst mördare och kan utlösa problem som njursvikt, stroke, hjärtsvikt och hjärtattack. Jatamansi används för att hantera detta tillstånd i det traditionella Siddha-medicinsystemet. Och denna traditionella användning har också backats upp av vetenskaplig forskning – en djurstudie observerade att när örten gavs till försökspersoner minskade både det diastoliska och systoliska blodtrycket. Dess diuretiska och antioxidativa egenskaper kan vara ansvariga för denna effekt. Jatamansi kan också fungera som en ACE-hämmare. Angiotensin-converting enyme eller ACE är en komponent i renin-angiotensin-systemet (RAS), ett hormonellt system i vår kropp som reglerar blodtryck och vätskebalans. ACE spelar en roll för att öka blodtrycket genom att få blodkärlen att dra ihop sig.

Kontrollerar astmaattacker

Under en astmaattack drar de glatta muskelcellerna i dina bronker ihop sig och dina luftvägar svullnar och blir inflammerade. Djurstudier visar att jatamansi har en bronkdilaterande effekt, vilket hjälper till att utvidga bronkerna och bronkiolerna, minska luftvägsmotståndet i andningsvägarna och förbättra luftflödet till lungorna. Örtextraktet uppvisar också en kramplösande effekt som kontrollerar bronkialspasmer som får dessa glatta muskler att dra ihop sig och förtränga luftvägarna. Jatamansi kan hjälpa till att hantera astma tack vare denna dubbla verkan.

Hjälper till att behandla epilepsi

Forskning visar att jatamansi har antikonvulsiva egenskaper. I en djurstudie gavs jatamansi-rotextrakt till försökspersonerna innan anfall framkallades genom att ge elchocker eller en anfallsframkallande kemikalie. Örten visade sig ha en gynnsam effekt och bidrog till att minska anfallen. Jatamansi kan eventuellt påverka hämmande och exciterande neurotransmission och öka GABA-nivåerna, vilket bidrar till att minska risken för kramper.

Hjälper till att bekämpa depression

En av tio personer drabbas någon gång i livet av depression. Men jatamansi har visat potential som ett alternativt botemedel för att behandla depression. Djurstudier visar att örtextraktet har en betydande antidepressiv effekt som är jämförbar med vanligt förekommande mediciner för tillståndet. En annan djurstudie visade att administrering av jatamansi i 15 dagar ökade nivåerna av GABA, serotonin och taurin hos försökspersonerna. Obalans i dessa neurotransmittorer tros spela en roll i utvecklingen av ångest och depression.

Hjälper till att behandla bukspottkörtelinflammation

När bukspottkörteln blir inflammerad kan det orsaka symtom som svår buksmärta, illamående, diarré och kräkningar. Djurstudier stöder jatamansis potential att bekämpa både akut och mild pankreatit. Behandling med denna ört visade sig minska inte bara svullnad i bukspottkörteln utan även läckage av pankreasenzymer som amylas och lipas till blodet och lungskador i samband med pankreatit. Jatamansi kan till och med ha en skyddande effekt mot utlösande faktorer som kan orsaka bukspottkörtelinflammation.

Har potential att bekämpa cancer

Jatamansi har använts i traditionella medicinska system för att bekämpa cancer. Och modern forskning tyder på att den har effekter mot cancer. En in vitro-studie visade till exempel att den främjade celldöd och hindrade cellcykeln hos bröstcancerceller. Prata gärna med din läkare för att förstå om jatamansi kan vara till hjälp som en kompletterande behandling i din kamp mot cancer.