Sırt Ağrınız Meme Kanserine İşaret Ediyor Olabilir mi?

Sırt ağrısı yaygın bir rahatsızlıktır ve belirli bir yaş grubu, cinsiyet veya etnik kökenle sınırlı olması gerekmez. Sırt ağrısına neden olan en yaygın faktörlerden biri, uzun saatler boyunca hareketsiz çalışma sırasında yanlış duruş olabilir. Hamilelik sırasında kadınların sırt ağrısından şikayet ettiği bilinmektedir. Sürekli ağır yük kaldıran kişiler de sırt ağrısına yatkındır.

Peki ya sırt ağrısı daha ciddi bir şeyin göstergesi de olabilirse? Genellikle bir belirti olarak listelenmese de, sırt ağrısı altta yatan kanserden kaynaklanabilir. Bu durum özellikle kanserin kaynaklandığı yerden vücudun diğer bölgelerine yayıldığı metastatik kanser durumunda geçerlidir.

Sırt Ağrısı ve Meme Kanseri

Meme kanserinin en yaygın bilinen belirtileri memede bir yumru ve meme derisinde veya meme ucunda herhangi bir değişikliktir. Metastatik meme kanserinde özellikle sırt ağrısı, kanserin yayılması sonucu tümör omurgayı etkilediğinde ortaya çıkar. Şaşırtıcı bir şekilde, iskelet metastaz yapmış kanserden etkilenen en yaygın organdır.

Kemiğe yayılma eğilimi gösteren tümörler meme, tiroid, akciğer, prostat ve böbrekten kaynaklanan tümörlerdir. Tüm bunların içinde en yaygın olanı ve en yüksek morbiditenin nedeni meme kanseridir. Metastatik kemik hastalığı vakalarının yaklaşık yüzde 80’ini meme ve prostat kanseri oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, kanserin metastatik olduğunda tespit edildiği hastalar için umut vardır. Sağkalım prognozu yaş, menopoz öncesi veya sonrası durum ve ilk başvuru sırasında kemik hastalığının var olup olmadığı gibi birçok faktöre bağlıdır.

Başka bir çalışma, teşhis edilen meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 10’unun halihazırda metastaz yapmış olduğunu göstermektedir. Günümüzde metastatik meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi için MR, PET taraması ve ayrıca PET-BT gibi yeni tespit tekniklerine erişim mevcuttur.

Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Kanser için tipik tedaviler kemoterapi, radyasyon, gerekirse ameliyat ve etkilenen organa bağlı olarak bazen kemik iliği nakli de dahil olmak üzere nakilleri içerir. Metastatik meme kanseri için tedavi seçenekleri tümörün yapısına, hastalığın evresine, kişinin genel sağlık koşullarına vb. bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir.

Aynı konuda yapılan bir başka çalışma, kemik iliği desteğiyle birlikte yoğun alkilleyici ajan kombinasyonuyla yapılan tek bir tedavinin, geleneksel kemoterapiye kıyasla hastalar arasında tam yanıtın iyileştirilmesine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.

Bir çalışma, tekrarlayan tümörler için önerilen tedavi seçeneğinin, belki de mastektomi yapılarak tümörün tamamen çıkarılması olduğunu öne sürmektedir. Hastalar daha önce radyasyon tedavisi görmemişse, göğüs duvarı ve bölgesel lenf nodu alanları tam doz radyoterapi ile tedavi edilmelidir.

Hastaya, bölgeye, önceki tedavi sürecine, hastalığın doğasına ve derecesine, yan etkilere ve yanıtlara bağlı olarak onkologlar, hastanın hayatta kalma şansını artırabilecek mümkün olan en iyi tedavi seçeneğine ulaşacaktır.