Kunstig intelligens

Verktøy for kunstig intelligens for doktorgradsforskning

Doktorgradsforskning er et utfordrende og givende arbeid som krever mange ferdigheter, kunnskaper og ressurser. I takt med den raske utviklingen innen kunstig intelligens (AI) kan forskere nå benytte seg av en rekke verktøy for kunstig intelligens som kan hjelpe dem med ulike aspekter av forskningen, for eksempel litteraturgjennomgang, skriving, dataanalyse og presentasjon. I denne artikkelen presenterer vi de beste verktøyene for kunstig intelligens for doktorgradsforskning, og hvordan de kan revolusjonere forskningsprosessen og forskningsresultatene.

Utforsk de beste verktøyene for kunstig intelligens som er nyttige for å revolusjonere doktorgradsforskningen.

Semantic Scholar

Semantic Scholar er en akademisk søkemotor basert på kunstig intelligens som hjelper forskere med å finne relevante og pålitelige artikler, bøker og datasett. Den bruker naturlig språkbehandling (NLP) og maskinlæring (ML) til å analysere innhold, siteringer og gjennomslagskraft i millioner av publikasjoner og tilbyr smarte filtre, anbefalinger og sammendrag. Semantic Scholar er et ypperlig verktøy for å gjennomføre omfattende og effektive litteraturgjennomganger og holde seg oppdatert på de nyeste forskningstrendene og -utviklingene.

Bit.ai

Bit.ai er en plattform for forskningsorganisering basert på kunstig intelligens som hjelper forskere med å administrere, samarbeide og dele forskningsprosjektene sine. Med Bit.ai kan forskere lage interaktive og dynamiske dokumenter som kan inneholde ulike typer medier, for eksempel bilder, videoer, diagrammer, kart og mer. Verktøyet kan også integreres med ulike nettkilder som Google Scholar, YouTube, Twitter med mer, og gir smarte forslag, innsikt og analyser. Bit.ai er et flott verktøy for å organisere og presentere forskning på en visuelt tiltalende og engasjerende måte.

Scholarcy

Scholarcy er et kunstig intelligens-drevet forskningsoppsummeringsverktøy som hjelper forskere med å lese og forstå forskningsartikler raskere og enklere. Verktøyet bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring til å trekke ut nøkkelinformasjon, argumenter og funn fra enhver forskningsartikkel og genererer et kortfattet og nøyaktig sammendrag. Det gir også en siteringsgraf og referanseliste for hver artikkel, og lar forskere eksportere sammendragene til ulike formater, for eksempel PDF, Word og PowerPoint. Scholarcy er et godt verktøy for å spare tid og krefter på å lese og forstå forskningsartikler.

Scite

Scite er et verktøy for siteringsevaluering basert på kunstig intelligens som hjelper forskere med å vurdere påliteligheten og kvaliteten på forskningsartikler. Verktøyet bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring til å analysere sitatsammenhengen i millioner av artikler og klassifiserer dem som støttende, kontrasterende eller omtalende. Verktøyet inneholder også en nettleser for siteringer, en graf over siteringsnettverk og en siteringsrapport for hver artikkel, og lar forskere filtrere, sortere og søke i siteringene. Scite er et flott verktøy for å verifisere og validere forskningspåstander og bevis.

Next net

Next net er et kunstig intelligensdrevet verktøy for legemiddelforskning og helseforskning som hjelper forskere med å utforske og oppdage nye legemidler og behandlinger. Verktøyet bruker dyp læring og grafnevrale nettverk til å lage en omfattende og søkbar kunnskapsgraf over biomedisinske enheter, som gener, proteiner, sykdommer, legemidler og mer. Det har også en rekke funksjoner, som likhetssøk, subgrafsøk og pathfinding, og gjør det mulig for forskere å visualisere og samhandle med grafen. Next net er et flott verktøy for å fremme og akselerere legemiddel- og helseforskning.

Explain Paper

Explain Paper er et kunstig intelligens-drevet verktøy som hjelper forskere med å forstå komplekse og tekniske artikler. Verktøyet bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring til å generere naturlige språkforklaringer for enhver artikkel, som dekker avsnittene med sammendrag, introduksjon, metoder, resultater og diskusjon. Det har også en funksjon for å svare på spørsmål, der forskere kan stille spesifikke spørsmål om artikkelen og få svar generert av kunstig intelligens. Explain Paper er et flott verktøy for å lære og mestre nye og vanskelige konsepter og metoder.

GPT

GPT er et tekstgenereringsverktøy basert på kunstig intelligens som hjelper forskere med å lage og generere ulike typer tekst, for eksempel sammendrag, abstrakter, innledninger, konklusjoner og mer. Verktøyet bruker en storskala nevralnettverksmodell som kan generere sammenhengende og flytende tekst basert på en gitt ledetekst, kontekst eller nøkkelord. Verktøyet har også ulike parametere, som temperatur, top-k og top-p, for å kontrollere tilfeldigheten og mangfoldet i den genererte teksten. GPT er et ypperlig verktøy for å stimulere og inspirere til forskningskreativitet og produktivitet.

Paper Brain

Paper Brain er et kunstig intelligensdrevet verktøy for analyse av artikler som hjelper forskere med å få rask og nøyaktig informasjon om en hvilken som helst artikkel. Verktøyet bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring til å gi kortfattet informasjon om hver enkelt artikkel, for eksempel resultater, bakgrunn, kontekst og diskusjoner. Forskere kan også stille spørsmål og få forklaringer om artikkelen, for eksempel hva som er det viktigste bidraget, hva som er begrensningene, og hva som er de fremtidige retningene. Paper Brain er et flott verktøy for å få og beholde kunnskap og innsikt fra forskningsartikler.

Verktøy for kunstig intelligens er i ferd med å revolusjonere doktorgradsforskningen ved å tilby ulike funksjoner som kan hjelpe forskere med litteraturgjennomgang, dataanalyse, skriving og presentasjon.