Hälsa

Hur det påverkar din hälsa att vara lång

Om du är långväxt är du förmodligen van vid att vara den händiga mannen för alla hushållsproblem som kräver höjd – vare sig det handlar om att rengöra takfläktar eller lyfta porslin från det högsta köksskåpet. För att inte tala om fördelen med att bekvämt kunna titta på matcher och konserter när du sitter på sista raden. Hur ”attraktivt” det än är att vara lång, finns det dock vissa effekter – både bra och dåliga – som det har på hälsan. Här är några av dem.

Ökad risk för cancer

Att vara lång är förknippat med en högre risk att dö i cancer. Enligt en svensk studie som genomfördes på över 5,5 miljoner deltagare kan varje 10 cm ökning i längd öka risken för cancer med 18 % hos kvinnor och 11 % hos män. En ökad längd är kopplad till prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor. Detta innebär dock inte att det är direkt kopplat till cancer att vara lång, eftersom det fortfarande är för tidigt att säga att längd ökar cancerrisken. Även om du är lång finns det saker du kan göra för att minska din risk, till exempel regelbunden motion och en balanserad kost.

Högre risk för förmaksflimmer

Långa personer löper ökad risk för förmaksflimmer, vilket är ett tillstånd som leder till oregelbunden, snabb hjärtfrekvens och dåligt blodflöde. En annan hjärtrelaterad åkomma som sägs vara vanlig bland långa personer är Marfans syndrom. I vissa studier konstateras också att det är förknippat med en högre risk för venös tromboembolism, ett tillstånd som är den tredje vanligaste orsaken till hjärtinfarkt och stroke. Att vara lång innebär dock inte att man löper risk att drabbas av alla hjärtsjukdomar. Faktum är att en ökad längd minskar risken för tillstånd som kongestiv hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och eventuellt förkalkning av aortaklaffen.

Minskad risk för Alzheimers sjukdom

Om din längd är över 179,7 cm har du en minskad risk att utveckla Alzheimers, jämfört med kortare män. Långa människor har enligt en studie 59 % minskad risk att utveckla neurokognitiva störningar, inklusive Alzheimers och demens.

Lägre risk för reumatoid artrit

Att vara lång är omvänt proportionellt mot nedsatt ledfunktion, enligt nya studier. Detta innebär att en ökad längd minskar risken för artrit och förbättrar muskel- och ledfunktionen. Kortare personer löper alltså större risk att utveckla reumatoid artrit och drabbas av ledvärk, jämfört med sina långa motsvarigheter.

Kortare livslängd

Det är officiellt – korta människor lever enligt rapporter längre än de långa! Människor som är korta bär på en viss FOXO3-genotyp, som är kopplad till lång livslängd. Långa människor kan alltså ha en kortare livslängd än de kortare.

Dessa studier är dock inte entydiga. Så även om du har en minskad risk för vissa sjukdomar betyder det inte att du måste släppa taget om att äta hälsosamt. En hälsosam kost och ett konditionsträningspass kommer att göra mycket för att hålla dig frisk, hjärtlig och sjukdomsfri.